Bộ xây dựng đề nghị gia hạn giải ngân gói 30 nghìn tỷ đến hết năm

Bộ xây dựng kiến nghị gia hạn gói 30 nghìn tỷ

Bộ xây dựng đề nghị gia hạn giải ngân gói 30 nghìn tỷ đến hết năm

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Ngày 15/3 vừa qua, Bộ xây dựng đã gửi văn bản đề nghị, xem xét đến ngân hàng nhà nước vê việc gia hạn giải ngân gói tín dụng 30 nghìn tỷ nếu tới ngày ngày 1/6 chưa giải ngân hết hoặc chí ít cũng phải có biện pháp giải quyết gỡ rối giành cho những khách hàng đủ điều kiện vay mua nhà chưa được giải ngân hết sẽ vẫn tiếp tục được vay vốn gói ưu đãi theo thông tư 25.

Bộ xây dựng kiến nghị gia hạn gói 30 nghìn tỷ

Theo đó, dự kiến với tiến độ đang giải ngân như hiện nay của gói 30 nghìn tỷ, thì ước tính tỉ lệ giải ngân được cho đến hết ngày 1/6 sẽ vào khoảng 85% và đến cuối năm thì sẽ hoàn thiện 100%.

Mặt khác, số lượng vốn vay trong gói 30 nghìn tỷ đồng dự kiến giải ngân sau thời điểm 1/6 cũng không còn nhiều. Do đó, nên Bộ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sau thời điểm 1/6/2016 mà chưa giải ngân hết gói 30 nghìn tỷ đồng thì tiếp tục kéo dài thời hạn giải ngân, nhằm hỗ trợ người dân thuê mua nhà, cũng như thực hiện đúng chủ trương phát triển và quản lý nhà ở của Chính phủ.

Trường hợp không thể kéo dài thời hạn giải ngân gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng thì Ngân hàng Nhà nước cần hướng dẫn giải quyết theo hướng sau thời hạn 1/6/2016 thì các khách hàng vay đầu tư nhà ở xã hội và khách hàng đáp ứng đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã được cam kết cho vay vốn ưu đãi mà chưa giải ngân hết thì tiếp tục vay vốn ưu đãi theo quy định Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước.

Sau 3 năm triển khai thực hiện gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng, đến nay tổng số tiền đã ký hợp đồng cam kết cho vay đạt trên 29,5 tỷ đồng (trên 98%), đã giải ngân 20.300 tỷ đồng (gần 70%). Trong đó đối với hộ gia đình cá  nhân đã ký hợp đồng cho vay gần 45.000 hộ, với số tiền khoảng 21.700 tỷ đồng, gồm 14.700 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền 6.185 tỷ đồng, 24.600 hộ vay để mua nhà ở thương mại số với số tiền là 13.141 tỷ đồng, 5.495 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà với số tiền 2.426 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, kết quả thực hiện gói hỗ trợ này đã tạo ra những hiệu ứng tích cực đối với thị trường bất động sản. Lượng giao dịch hàng hóa ngày càng tăng, đặc biệt đối với phân khúc nhà ở có quy mô nhỏ, trung bình, giá thấp; cơ cấu sản phẩm nhà ở đã từng bước được điều chỉnh theo hướng phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter


%d bloggers like this: