Sơ đồ thiết kế chi tiết căn hộ HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 02 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế chi tiết căn hộ HH2A Linh Đàm

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Cập nhật sơ đồ thiết kế chi tiết các căn hộ thuộc tầng điển hình từ 6 – 40 của dự án HH2A Linh Đàm:

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 02 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 02 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 04 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 04 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 06 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 06 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 08 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 08 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 10 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 10 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 12 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 12 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 14 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 14 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 16 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 16 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 18 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 18 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 20 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 20 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 22 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 22 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 24 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 24 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 26 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 26 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 28 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 28 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 30 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 30 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 32 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 32 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 34 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 34 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 36 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 36 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 38 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 38 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 40 HH2A Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết căn hộ số 40 HH2A Linh Đàm

HH2A Linh Đàm bao gồm 20 căn hộ trên 1 sàn, được đánh số chẵn từ căn số 02  – 40. Thiết kế đa dạng về diện tích từ 45m2 – 82m2. Vậy anh chị nào quan tâm và đang tìm mẫu căn hộ và diện tích phù hợp xin vui lòng tìm hiểu thông tin bên trên hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chính xác nhất.

Tham khảo: Sơ đồ thiết kế chi tiết các căn hộ HH2B Linh Đàm

Đại diện bán hàng: Mr. Tuấn Anh – 0986 627 181

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter


%d bloggers like this: